Warsztaty w Poznaniu, Polska

Polscy partnerzy projektu, a mianowicie Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Współpracy Międzynarodowej oraz Frankfurcka Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Menem, przeprowadzili warsztaty w Poznaniu 09 sierpnia 2023 r. w celu opracowania koncepcji, w jaki sposób Ukraińcy mogą skorzystać z projektu Rzemieslnicy bez Granic (Craftspeople without Borders).

Głównymi tematami było opracowanie kursu szkoleniowego dla polskich rzemieślników, którzy mają prowadzić misje / szkolenia dla Ukraińców. Na razie misje mogą odbywać się tylko w Wielkopolsce, a ich beneficjentami będą ukraińscy uchodźcy. W przyszłości – po zakończeniu wojny na Ukrainie – beneficjentami tych misji będą również Ukraińcy na Ukrainie.

View all News >>